Використання ігор у навчанні мови є популярним і ефективним підходом, який сприяє активній участі студентів, мотивує їх та створює позитивну інтерактивну атмосферу.

 

ЧАСТИНА 2

 

Високу ефективність у розвитку комунікативних навичок студентів демонструє використання в навчанні активного сторітелінгу. Мистецтво розповіді історій використовується як потужний інструмент у навчанні та передачі інформації у різних контекстах, включаючи освіту, бізнес, маркетинг, презентації та багато інших сфер.

 

Як інструмент навчання сторітелінг може бути використаний для:

1. Залучення уваги: історії захоплюють увагу слухачів і створюють емоційний зв'язок, допомагають залучити учнів і підтримують їх інтерес до навчання.

2. Запам'ятовування інформації: історії мають силу впливати на нашу пам'ять. Коли навчальний матеріал подається у формі історії, його легше запам'ятати й засвоїти.

3. Відображення контексту: використання історій допомагає створити реальні ситуації, де студенти можуть застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Підтримка емоційного зв'язку: історії створюють емоційний зв'язок зі слухачами: можуть спонукати до співчуття, зацікавленості або стимулювати емоційну реакцію, що допомагає покращити засвоєння матеріалу.

5. Розвиток критичного мислення: сторітелінг може спонукати до роздумів, аналізу та розвитку критичного мислення. Слухачі можуть досліджувати різні точки зору, виявляти схожість і розбіжності, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки та приймати обґрунтовані висновки.

6. Створення спільноти: сторітелінг може об'єднати людей та створити спільноту навколо спільних цілей, цінностей та ідей. Він сприяє обміну ідеями та створенню дискусійного середовища.

 

Для розвитку навичок написання різних історій ідеально підійде авторська гра Олександри Цимбал «Майсторій», побудована на теорії Джозефа Кембела про шлях героя. Карткова гра складається з карт місії, героїв, локацій, атрибутів та підказок. Картки можна використовувати як в індивідуальній, так і в груповій роботі.

                  

Даємо студентам обрати картку героя, його місію, локацію, з якої герой розпочинає свій шлях. Даємо час описати героя: хто він, який, як почуває себе зараз, де знаходиться. Далі залучаємо карту місії, описуємо, яке завдання (місію) герой мусить виконати. Наступний крок – герой вирушає в дорогу, щоб виконати свою місію. В дорозі його супроводжуватиме якийсь атрибут – обираємо картку з відповідної колоди. На шляху йому можливо знадобляться підказки – студенти можуть обрати від 1 до 3 карт з колоди підказок. У фіналі герой виконує або ні своє завдання/місію. Варто описати те, як він при цьому почувається, хто чи що поряд із ним.

Якщо працюємо в групі, то можна дати кожний етап на обговорення й створення колективної історії або кожен студент бере нову картку і розповідає свою частину історію: починаємо з картки героя, далі наступний студент бере картку місію і розповідає про неї, наступну карту локації і так далі. Так пропрацьовуємо не тільки вміння логічно побудувати історію, а й гнучкість, адаптацію, вміння співпрацювати в команді, вміння аргументувати свої думки.

                    

Для розвитку комунікативних навичок, створення живих історій і прокачки критичного мислення ідеально підійде гра «Критикотики», створена експерткою з критичного мислення Інною Большаковою, освітньою менеджеркою Наталею Каташинською та художницею й журналісткою, авторкою відомого персонажа Кота Інжира, Оленою Павловою. Гра складається з 45 карток із зображеннями Кота Інжира, який пропонує виконати різноманітні завдання. В завданнях немає правильної відповіді, вони покликані стимулювати дослідницький азарт, критичне мислення, вміння аргументувати й доводити свою думку, а також зв’язно говорити і створювати креативні історії. З навчальною метою використовуємо їх у індивідуальній або груповій роботі. Для індивідуальної роботи роздаємо студентам по одній картці, даємо час на підготовку й далі вислуховуємо по черзі історії, запрошуємо слухачів до дискусії. Для роботи з вивчення мови пропонуємо викласти історії у письмовому вигляді. Картки підійдуть для роботи з темами «Речення», «Синтаксис і пунктуація», «Стилі мовлення».

          

Для створення історій, а також для розвитку комунікаційних навичок і емоційного інтелекту активно радимо використовувати ігри серії «Між нами». Розглянемо інструменти її використання на прикладі «Між нами. Кідс». Це карткова гра, що складається зі 150 запитань, поділених на 6 категорій: емоційний інтелект, самовираження, вподобання, самопізнання, надії та мрії, випадкове.

                     

Питання на картках в навчанні можна використовувати як елемент активації уваги на початку заняття, для рефлексії в кінці заняття, або як основний інструмент у вивченні тем «Словосполучення», «Речення», «Стилі мовлення», «Текст», «Культура мовлення». Наприклад, кожен студент всліпу обирає картку й відповідає на питання. Викладач може поставити додаткові питання для розкриття теми, попросити записати відповідь і проаналізувати її залежно від теми: наприклад, назвіть типи речень, з яких складається текст, до якого стилю належить написаний вами текст, визначте його основні структурні частини, дайте йому назву.

 

Початок статті (частина 1) шукайте у попередній публікації, а продовження статті з досвіду практичного застосування настільних ігор у вивченні мови (частина 3) - у наступній публікації.

 

Авторка:

Олена Даниліна,  

к. філол. н., доцент,

професор кафедри журналістики ННІПСН МАУП,

письменниця, тренерка освітніх програм, педагогиня-коуч, літературна критикиня.